NEFCO, Nordiska Miljöfinansieringsbolaget

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO erbjuder lån och kapitalinvesteringar för att åstadkomma positiva miljöeffekter i område som Norden har intresse av.

Nefco, den nordiska gröna banken, är en nordisk finansinstitution som har finansierat gröna företag och miljöprojekt sedan 1990. Den erbjuder ett mångsidigt urval av finansieringsinstrument för små och medelstora tillväxtföretag som vill växa på internationella marknader.

Nefco kompletterar finansiering från kommersiella banker och andra privata investerare samt bidrar till att mobilisera kapital för att lösa finansieringsbehoven för expanderande företag.

NEFCO:s finansiering för små och medelstora företag (på svenska) Länk till annan webbplats.

Bidrag inom fasen Växa

Bidrag inom fasen Exportera

Lån inom fasen Exportera

Riskkapital inom fasen Exportera