NEFCO, Nordiska Miljöfinansieringsbolaget

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO erbjuder lån och kapitalinvesteringar för att åstadkomma positiva miljöeffekter i område som Norden har intresse av.

Logotyp, Nefco

NEFCO är ett internationellt finansinstitut som grundades 1990 av de fem nordiska länderna. NEFCO prioriterar projekt som reducerar utsläpp av klimatgaser, förbättrar Östersjöns ekologiska status eller minskar spridningen av miljögifter.

Portföljen omfattar idag omkring 400 små och medelstora projekt inom en rad olika miljösektorer i den nordiska regionen. NEFCO förvaltar ett flertal fonder för olika ändamål.

NEFCO:s stöd för små och medelstora företag (på svenska) Länk till annan webbplats.

Bidrag inom fasen Växa

Bidrag inom fasen Exportera

Lån inom fasen Exportera

Riskkapital inom fasen Exportera