Smart City Sweden

Smart City Sweden är den nationella export- och investeringsplattformen för smarta lösningar för den hållbara staden.

Logotyp, Smart City Sweden

Smart City Sweden tar emot besöksdelegationer från hela världen som är intresserade av svenska smarta och hållbara lösningar som möter urbaniseringens globala utmaningar. Inom plattformen visas inte bara miljöteknik utan även smarta lösningar inom mobilitet, digitalisering och stadsplanering och social hållbarhet. Varje besök följs upp i syfte att matcha svenska experter, organisationer och exporterande företag med respektive delegations lokala utmaningar och behov.

Smart City Sweden finansieras av regeringen och koordineras av Energimyndigheten. Besöksplattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet i samarbete med myndigheter, branschorganisationer och privata företag.

smartcitysweden.com (in English) Länk till annan webbplats.