Transporter

Sverige har en hög kompetens inom områdena hållbara transporter, logistiklösningar och stadsplanering. Förutom utveckling av biobränslen har stora resurser satsats på utveckling och produktion inom elbilsteknik samt infrastruktur.

Sverige har en stark fordonsindustri och ett åtagande att stoppa utsläppen från fordonsparken. Svenska företag är starkt engagerade i att erbjuda avancerade lösningar inom alla transportslag.

Transportsektorn står inför enorma utmaningar i ett globalt perspektiv på grund av luftföroreningar. Behovet av hållbara transportlösningar har därmed blivit en alltmer kritisk fråga i världens storstadsregioner.

Genom att få trafiken att flyta bättre i städer kan utsläppen minska. Framkomlighet matchas mot miljökrav och ambitioner om en attraktiv stadsmiljö. Framtidens trafiklösningar för hållbara städer handlar både om renare bränsle, effektivare motorer men också om intelligenta trafiklösningar.

Inom området transporter ingår:

 • fordon och bränslen
 • transporter
 • transportledning
 • 02 torsdag november

  International Vienna Energy and Climate Forum

  The International Vienna Energy and Climate Forum showcases innovative solutions and best practices to accelerate an inclusive energy transition and contribute…

 • 24 tisdag oktober

  Asia Clean Energy Summit 2023

  Asia Clean Energy Summit (ACES) is Asia’s leading event focusing on clean energy technology, policy and finance supported by leading government agencies, resea…

 • 26 torsdag oktober

  Redeye Theme: Autotech

  Due to the rapidly increasing technology content in cars, Redeye has invited a number of companies that are exposed to the industry in various ways. They will …