Utveckling Skåne

Utveckling.skane.se är huvudkanalen för kommunikation med Region Skånes befintliga och potentiella samarbetspartners; utvecklingsaktörer, kommuner, andra myndigheter och organisationer.

Webbplatsen ska inspirera till en positiv utveckling i Skåne, ge information om utvecklingsprojekt och samarbeten i regionen samt förmedla kontakter.

Här finns Utveckling Skånes sida för bidrag och finansiering. Länk till annan webbplats.