Glava Energy Center

Glava Energy Center är en arena där olika aktörer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. Syftet är att verka för hållbara energilösningar och bättre energiutnyttjande i smarta gränsöverskridande lösningar.

Logotyp, Glava Energy Center

Glava Energy Center är ett utvecklingscentra på såväl regional, nationell som internationell nivå och är öppet för företag och organisationer som på ett eller annat sätt bedriver verksamhet inom området förnybar energi eller energi­effektivi­sering. Glava Energy Center är en mötesplats för både små grupper och större konferenser i egna lokaler.