Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser, från idéer till framgångsrika företag.

Logotyp, Almi

Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Göra verklighet av din affärsidé? Bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Då ska du ta kontakt med oss på Almi. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda entreprenörer i tillväxtföretag. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

Vanligtvis börjar vi med en diskussion om din idé, ditt företags möjligheter och dina ambitioner. På så sätt kan vi se om det är Almi tjänster som passar bäst eller om det finns andra aktörer på marknaden som bättre passar in på dina behov.

Lån inom fasen Starta

Riskkapital inom fasen Starta

Rådgivning inom fasen Starta

Lån inom fasen Växa

Riskkapital inom fasen Växa

Rådgivning inom fasen Växa