Guider och webbplatser

Här kan samlar vi länkar till intressanta och användbara webbplatser och guider.

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Cirkulär Business Canvas Model är ett verktyg som hjälper dig som coachar i affärsutveckling och dig som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet.

Här kan du ladda ner Cirkulär Business Model Canvas tillsammans med en handledning.

Cirkulär Business Model Canvas (pdf) Länk till annan webbplats.
Cirkulär Business Model Canvas handledning (pdf) Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsguiden på verksamt.se

Informationen om hållbart företagande är uppdelad i fyra delar i Verksamts hållbarhetsguide och du kan börja var som helst i guiden utifrån om du funderar på att starta företag, har startat redan eller har haft företag länge. Under varje del finns även frågor du kan fundera kring för att utveckla ditt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsguiden på verksamt.se Länk till annan webbplats.

1.5°C Business Playbook

This handbook is developed for companies and organisations of all sizes that want to align with the 1.5°C ambition through concrete action. It contains solid guidelines for companies of all sizes to set climate targets and strategies, to plan, take action and disclose results.

Read more and download the handbook at exponentialroadmap.org Länk till annan webbplats.

Webbaserat verktyg för etik och hållbarhet

Kommittén för teknologisk innovation och etik har utvecklat ett digitalt verktyg för ansvarsfull teknikutveckling. Verktyget är webbaserat och används för att gå igenom etik och hållbarhet i den egna verksamheten. Målgruppen är de som arbetar med teknik – oavsett om det gäller AI, life science, digitalisering, verkstadsindustri eller något annat teknikområde. Verktyget är designat som en ”digital workshopledare”, som lotsar användaren genom frågeställningar om hållbarhet och etik.

Verktyget ansvarsfullteknik.se Länk till annan webbplats.

Samarbete för minskat matsvinn

Att som företag minska sina förluster i livsmedelskedjan är ett effektivt sätt att minska sina kostnader och sin miljöpåverkan samtidigt. Men det kan vara svårt att veta hur man ska göra och hur man kommer igång. Därför har IVL och Rise därför tagit fram tre branschspecifika handlingar som är anpassade för grossister, mejeriindustri och fiskförädlingsindustri.

Rapporter och handledningar för minskat matsvinn Länk till annan webbplats.

WIPO GREEN – Marknadsplats för grön teknologi

Den världsomspännande organisationen för immaterialrätt WIPO (World Intellectual Property Organization) har en marknadsplats för grön teknologi.

WIPO GREEN Länk till annan webbplats.

Access2Markets

Denna webbplats hjälper dig som vill exportera från EU eller importera till EU. Använd "handelsassistenten" för att se information om vad som gäller för din produkt.

Access2Markets Länk till annan webbplats.

Cirkulär ekonomi

Osäker på cirkulär ekonomi? Ellen MacArthur Foundation har lanserat en öppen utbildningsplattform där allt som är värt att veta om cirkulär ekonomi är samlat.

The Circular economy learning hub (in English) Länk till annan webbplats.

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.

Färdplanerna Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsguide

Nu finns Hållbarhetsguiden, en webbplats där företag, designer och utbildningssektorn kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart. Hallbarhetsguiden.se hjälper den som vill lära sig mer om ekodesign och få verktyg för att minska sin klimatpåverkan.

Hållbarhetsguiden Länk till annan webbplats.