Energimyndigheten

Energimyndighetens uppdrag är att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

Logotyp, Energimyndigheten

Vad kan Energimyndigheten göra för dig?

Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat.

Utlysningar från energimyndigheten

Energimyndigheten har samlat information om aktuella utlysningar under länken nedan.

Utlysningar från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Bidrag inom fasen Växa

Rådgivning inom fasen Exportera