IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Logotyp IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen.

IVL har Sveriges bredaste miljöprofil med experter inom i princip samtliga miljö- och hållbarhetsområden. Hos oss finns både en gedigen naturvetenskaplig kompetens med ingenjörer och miljövetare, så väl som erfarna beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare. Vi är vana att arbeta med komplexa och gränsöverskridande projekt och utgå från ett tvärvetenskapligt angreppsätt.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver IVL på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.