IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver forskning och uppdrag åt organisationer och företag som behöver experthjälp med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Logotyp IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet har Sveriges bredaste miljöprofil. Till skillnad från många andra aktörer förenar vi tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Våra konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.