Elnät och energilagring

För att hindra klimatförändringarna måste vi alltmer frångå fossila bränslen och ersätta det med förnybar energi. Smartare elnät och allmän tillgång till effektiv energilagring är grundläggande krav för att omställningen till förnybar energi ska fungera i samhället. Sverige ligger långt fram inom flera områden.

En utmaning är att kunna lagra energi eftersom många alternativa energislag till exempel sol- och vindkraft är väderberoende. Energilagring kan ske på flera sätt men det vanligaste är olika typer av batterier. Vätgas kan också användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi.

Redan 2009 försågs alla svenska hushåll med elmätare, vilket har bidragit till att många fastighetsägare har insett fördelarna med energieffektivisering och de besparingar som kan göras. Nästa steg är utbyggnad av smarta elnät som kan ta hand om en ökad andel förnybar elproduktion för att vi ska kunna använda el mer effektivt.

Svenska aktörer ligger långt fram i teknikutvecklingen och systemkunnande, och siktar på att vara först i världen med att bygga ett komplett smart nät för hela stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Inom området elnät och energilagring ingår:

 • Energilagring
 • Smarta elnät
 • 02 torsdag november

  International Vienna Energy and Climate Forum

  The International Vienna Energy and Climate Forum showcases innovative solutions and best practices to accelerate an inclusive energy transition and contribute…

 • 24 tisdag oktober

  Asia Clean Energy Summit 2023

  Asia Clean Energy Summit (ACES) is Asia’s leading event focusing on clean energy technology, policy and finance supported by leading government agencies, resea…

 • 28 tisdag november

  Sustaintech Matchday 2023

  At this matchmaking event, startups and scaleups with climate technologies and solutions with energy and sustainability relevance will have the opportunity to …