Business Sweden

Business Sweden underlättar svenska företags export till befintliga eller nya marknader.

Business Sweden arbetar med ett nationellt nätverk av företag, myndigheter och organisationer inom avfallshantering, återvinning, förnybar energi samt luft-, vatten- och avloppsrening.

Business Sweden erbjuder strategisk rådgivning åt svenska företag som vill öka sin globala försäljning. Business Sweden svarar även på frågor om exportregler och har särskilda program för små- och medelstora företag som har potential att expandera internationellt.

Läs mer om hur Business Sweden hjälper små och medelstora företag Länk till annan webbplats.

Business Swedens hållbarhetsguide är för små och medelstora företag som ska exportera. Guiden innehåller sex steg för ett lyckat hållbarhetsarbete och ger grundläggande kunskap om vad hållbart företagande innebär för exportföretag.

Till Hållbarhetsguiden på Business Sweden’s webbplats Länk till annan webbplats.