Swedish-German Cleantech Platform

Tyskland är Europas största marknad och Sveriges viktigaste handelspartner. Inte minst inom området energi finns det en stor potential för ett utökat samarbete mellan länderna.

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) driver sedan 2014 ett särskilt program för att introducera svenska företag med innovativa energilösningar till den tyska marknaden. Sedan 2019 har programmet vidareutvecklats under namnet Swedish-German Cleantech Platform (SGCP).

Målet med programmet är att stötta innovativa svenska små och medelstora företag med energirelevans gentemot den tyska marknaden. Programmet har ett starkt fokus på det individuella stödet till de deltagande företagen, samtidigt eftersträvas det gemensamt lärande.

Under ett år erbjuds de deltagande företagen praktiskt starthjälp vid bearbetningen av den tyska marknaden. SGCP börjar med ett gemensamt uppstartsmöte med praktisk information om den tyska marknaden och nyckelfaktorer kring hur man bäst lyckas ta sig in på den.

Deltagandet är kostnadsfritt. Boende och resa står deltagarna för. Huvudkriterierna för att vara med i programmet är bland annat:

  • att företaget är redo för export och produkten är prövad
  • att företaget har kunder i Sverige och är redo att kunna möta efterfrågan på marknaden
  • att företaget känner sin ställning på hemmamarknaden och sin lösnings Unique selling proposition/point (USP)

Läs mer om Swedish-German Cleantech Platform på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.