Lansera i Tyskland

Tyskland är Europas största marknad och Sveriges viktigaste handelspartner. Inte minst inom området energi finns det en stor potential för ett utökat samarbete mellan länderna.

Swedish-German Cleantech Platform

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren driver sedan 2014 programmet Swedish-German Cleantech Platform (SGCP) för att introducera svenska företag med innovativa energilösningar till den tyska marknaden.

Målet med programmet är att stödja små och medelstora svenska företag med innovativa energilösningar att ta sig in på den tyska marknaden. Programmet har ett fokus på det individuella stödet, samtidigt som det eftersträvas gemensamt lärande mellan de deltagande företagen.

Under ett år erbjuds de deltagande företagen praktiskt starthjälp vid bearbetningen av den tyska marknaden. SGCP börjar med ett gemensamt uppstartsmöte med praktisk information om den tyska marknaden och nyckelfaktorer kring hur man bäst lyckas ta sig in på den.

Deltagandet är kostnadsfritt. Boende och resa står deltagarna för. Huvudkriterierna för att vara med i programmet är bland annat:

  • att företaget är redo för export och produkten är prövad
  • att företaget har kunder i Sverige och är redo att kunna möta efterfrågan på marknaden
  • att företaget känner sin ställning på hemmamarknaden och sin lösnings Unique selling proposition/point (USP)

Läs mer om att lansera i Tyskland på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.