Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Logotyp Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag och i medborgarnas tjänst. VI ska arbeta med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag.

Som miljömyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.