Mistra

De investeringar Mistra gör ska bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som möter samhällets miljöutmaningar. Samtidigt ska satsningarna stärka svensk konkurrenskraft.

Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar där samarbeten sker mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer.

Mistras investeringar har som mål att:

  • Skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass.
  • Lösa viktiga miljöproblem.
  • Stärka svensk konkurrenskraft.
  • Resultaten ska bidra till arbetet för en hållbar utveckling.