Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

Mistras forskning ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet – med målet att skapa en god livsmiljö för alla och stärka Sveriges konkurrenskraft. Våra investeringar ska också bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter och tjänster som möter samhällets miljöutmaningar.

Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar där samarbeten sker mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer.

Mistras investeringar har som mål att:

  • Skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass.
  • Lösa viktiga miljöproblem.
  • Stärka svensk konkurrenskraft.
  • Resultaten ska bidra till arbetet för en hållbar utveckling.