Fakta och statistik

Här kan du ta del av fakta och statistik inom miljöteknikområdet och närliggande ämnen.

Kunskapsglappet 2024

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Fossilfritt Sverige som är en del av regeringskansliet. Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens kunskap i olika frågor som är relaterade till miljö- och klimatfrågor.

Hur tror folk att omställningen går? kunskapsglappet.se Länk till annan webbplats.

Rapport: Kunskapsglappet 2024 – svenskarnas kännedom om klimatomställningen (pdf) Länk till annan webbplats.

Global Risks Report

The annual Global Risks Report explores some of the most severe risks we may face in the coming years. Underpinned by the Forum’s Global Risks Perception Survey, the report brings together leading insights from over 1,200 experts across the world.

Report: Global Risks Report Länk till annan webbplats.

Utgiven: Årligen

Företagens gröna omställning

En ny nationell enkätundersökning från Tillväxtverket om företags inställning till grön omställning visar att 8 av 10 företag anser att grön omställning är en viktig förutsättning för att vara konkurrenskraftig och långsiktigt lönsam. Samtidigt upplever företag utmaningar inför grön omställning.

Rapport: Företagens gröna omställning, drivkrafter, hinder och stödbehov Länk till annan webbplats.

Utgiven: December 2023

2023 Europe Sustainable Development Report

Sverige på andra plats i arbetet för att nå de globala målen i Agenda 2030. EU har dock stora utmaningar inom flera områden och pandemin har inneburit ett bakslag för arbetet med hållbar utveckling.

2023 Europe Sustainable Development Report Länk till annan webbplats.

Utgiven: December 2023

State of the Global Climate 2023

The WMO provisional State of the Global Climate report confirms that 2023 is set to be the warmest year on record. Data until the end of October shows that the year was about 1.40 degrees Celsius (with a margin of uncertainty of ±0.12°C )above the pre-industrial 1850-1900 baseline. The difference between 2023 and 2016 and 2020 - which were previously ranked as the warmest years - is such that the final two months are very unlikely to affect the ranking.

Report: State of the Global Climate 2023 Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2023

Ny rapport räknar på miljöpåverkan från förnybar energi

En snabb omställning från fossil till förnybar energi är inte bara bra för klimatet, det skapar också dramatiska förbättringar inom en rad andra naturrelaterade områden. Det konstaterar WWF:s nya rapport Building a Nature-Positive Energy Transformation som tagits fram i samarbete med välrenommerade Boston Consulting Group.

Report: Building a Nature-Positive Energy Transformation (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2023

Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach

In May 2021, the IEA published its landmark report Net Zero Emissions by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector. The report set out a narrow but feasible pathway for the global energy sector to contribute to the Paris Agreement’s goal of limiting the rise in global temperatures to 1.5 °C above pre-industrial levels.


Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach (pdf in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: September 2023

Koldioxidläckage eller konkurrensfördel? Om balansgången mellan industri- och klimatpolitik

Hittills har miljökraven i Sverige inte fått svensk industri att flytta produktion och utsläpp utomlands i någon större utsträckning. Det beror bland annat på företagens låga kostnader för koldioxidutsläpp samt tillgång till billig och ren el. Men situationen kan förändras när priserna stiger, vilket ställer krav på framtida klimat- och industripolitik, framgår av denna SNS-rapport.

Rapport: Koldioxidläckage eller konkurrensfördel? Om balansgången mellan industri- och klimatpolitik (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: September 2022

Nordic Net Zero: The Green Business Opportunity

The business case is clear: with the potential to create over 350,000 jobs, Nordic net zero is the largest opportunity individual businesses and the economy have seen for decades. It will require the Nordics to decarbonize smartly and invest approximately €860 billion, but immediate action puts the economic benefits within reach.

Report: Nordic Net Zero: The Green Business Opportunity (pdf in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: April 2022

WWFs Living Planet Report

WWFs Living Planet Report publiceras vartannat år och tar tempen på den biologiska mångfalden och det ekologiska fotavtrycket.

WWFs Living Planet Report (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Vartannat år

Climate Change Performance Index

The Climate Change Performance Index (CCPI) is an instrument to enable transparency in national and international climate politics. The CCPI uses a standardized framework to compare the climate performance of 63 countries and the EU, which together account for over 90% of global greenhouse gas emissions. The climate protection performance is assessed in four categories: GHG Emissions, Renewable Energy, Energy Use and Climate Policy.

Report: Climate Change Performance Index Länk till annan webbplats.

Utgiven: Årligen

IPCC-rapporter

IPCC tar fram omfattande utvärderingsrapporter om kunskap om klimatförändringar, dess orsaker, potentiella effekter och reaktionsalternativ. IPCC tar också fram särskilda rapporter om en specifik fråga och metodrapporter, som ger praktiska riktlinjer för upprättande av växthusgasinventeringar.

Alla rapporter på IPCC:s webb Länk till annan webbplats.

Regelbunden utgivning.

Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling

Rapporten ”2021 – Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling” är en så kallad frivillig nationell granskning som ger en helhetsbild av hur Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 går.

Rapport: Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2021

Global Methane Assessment

Minskade utsläpp av metan är det snabbaste och ett av de mest kostnadseffektiva sätten att bromsa den globala uppvärmningen. Dessutom skulle det ge stora hälsovinster och förhindra 255.000 förtida dödsfall, enligt denna rapport.

Report: Global Methane Assessment Länk till annan webbplats.

Utgiven: April 2021

Klimat och hälsa

Klimatförändringarna är ett hot mot den globala hälsan, samtidigt som klimatsmarta lösningar har många positiva hälsoeffekter som reducera antalet förtidiga dödfall med 20 procent per år. Det skriver svenska sjukhusläkare med flera i denna rapport.

Rapport: Klimat och hälsa – en kunskapssammanställning (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: augusti 2020

Sustainable Recovery

Med styrmedel och investeringar inom sex områden kan världens länder återhämta sig efter coronakrisen och ge den ekonomiska tillväxten en rejäl skjuts, skapa miljontals nya jobb och nå omfattande utsläppsminskningar. Det menar det internationella energirådet IEA, som tillsammans med Världsbanken har tagit fram en rapport om hållbar återhämtning efter pandemin.

Rapport: Sustainable Recovery Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Klimatet just nu

Jorden blir allt hetare. Hav stiger, isar smälter. Hur långt har världen kommit med att bromsa klimathotet? Var befinner vi oss? Fakta finns - här kan du följa läget dag för dag, och se vart vi är på väg.

Läs mer på dn.se Länk till annan webbplats.

Miljöräkenskaper från SCB

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Läs mer på SCB.se Länk till annan webbplats.

Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB

Här hittar du officiell statistik över miljöområdet i Sverige.

Statistik om miljö från SCB Länk till annan webbplats.