Omvärldsbevakning

Här kan du läsa mer om hur andra länder och aktörer arbetar med miljöteknik.

Grön omställning i Turkiet

Rapporten beskriver Sveriges syn på miljömässig hållbarhet och utforskar hur svenska hållbara affärsmetoder och tekniklösningar implementeras i Turkiet. Syftet är att lyfta fram potentiella partnerskapsmöjligheter mellan svenska företag och turkiska intressenter, inom framförallt tre områden: Cirkulär ekonomi, grön energi och hållbara smarta transporter.

Report: Pioneering green transition in Türkiye (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: December 2022

For a green reindustrialization of France

France needs a triple shock of more ambition, confidence and risk-taking to scale up clean technologies and decarbonisation solutions that will shape its industrial present and future. The time has come to ensure the massive success and deployment of innovative solutions in both France and Europe. A new era for French cleantech has begun.

Report: For a green reindustrialization of France (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2022

Business Climate Survey for Swedish Companies in Germany

Tyskland, känt som Europas ekonomiska motor och politiskt ledande land inom EU, fortsätter att vara Sveriges viktigaste handelspartner. Exporten har ökat i en årlig takt om 1,93 procent sedan 1995. Svenska företag väljer att etablera sig i Tyskland tack vare landets starka och stabila ekonomi, centrala ställning inom EU och stora befolkning om 83 miljoner människor.

Report: Business Climate Survey for Swedish Companies in Germany 2022 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Maj 2022

Global Cleantech 100 Report

Who are the leading companies in cleantech today? Meet our list of innovators with the technologies and determination to take us from commitments to actions in the sprint to net zero. You’ll also discover the fast-changing market trends that give us hope of a sustainable future and the drivers behind the progress of each sector.

Report: Global Cleantech 100 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2022

Business Climate Survey for Swedish Companies in Russia

Svenska företags positiva förväntningar på sin framtida omsättning har förbättrats avsevärt: 64 procent 2021 mot 38 procent 2020. 2021 förväntar sig endast 13 procent av de tillfrågade att omsättningen minskar, medan 50 procent följde denna prognos.

Report: Business Climate Survey for Swedish Companies in Russia 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2021

Business Climate Survey for Swedish Companies in Spain

Rapporten visar att svenska företag har blandade känslor inför det spanska företagsklimatet. Men i allmänhet anser de att det nuvarande affärsklimatet är "neutralt" (varken bra eller dåligt). De flesta svenska företag hade dock ett positivt år 2020 när det gäller lönsamhet och ser positivt på den förväntade återhämtningen i konjunkturen.

Report: Business Climate Survey for Swedish Companies in Spain 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2021

Business Climate Survey for Swedish Companies in France

De viktigaste resultaten av Business Climate Survey 2021 är att Frankrike anses vara en viktig marknad för svenska företag och att förtroendet för den ekonomiska återhämtningen är stort.

Report: Business Climate Survey for Swedish Companies France 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2021

Business Climate Survey for Swedish Companies in Japan

Svenska företag i Japan var motståndskraftiga mot hinder som till exempel brister i leveranskedjan, vilket innebar att betydligt fler svenska företag i Japan gick med vinst jämfört med det globala genomsnittet.

Report: Business Climate Survey for Swedish Companies in Japan 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2021

Business Climate Survey for Swedish Companies in India

En genomgång av resultatet av Indiens Business Climate Survey 2021 visar att förväntningarna på marknaden, trots covid-pandemin, inte har förändrats särskilt mycket i Indien.

Report: Business Climate Survey for Swedish Companies in India (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2021

USA Business Climate Survey

Den här rapporten belyser hur svenska företag som är verksamma i USA uppfattar marknadsförhållandena och de ekonomiska utsikterna för sina verksamheter, samt om och hur uppfattningarna skiljer sig åt mellan olika typer av företag.

Report: USA Business Climate Survey (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Oktober 2021

World Energy Outlook 2020

Utsläppen från energisektorn beräknas minska med sju procent i år på grund av coronapandemin. Förnybar energi är den enda energikälla som har fortsatt växa under året och är det som gäller i framtiden. Redan om fem år kommer förnybart att vara en större källa för el än kol enligt rapport från Internationella energimyndigheten.

Report: World Energy Outlook Executive Summary (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Oktober 2020

Environmental Performance Index

EPI är en ranking framtagen av forskare vid Yale och Columbia, där man med hjälp av 32 resultatindikatorer i 11 frågekategorier rankar 180 länder inom olika miljökategorier. Danmark toppar årets upplaga av EPI som bäst i världen på miljö.

Report: Environmental Performance Index 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juli 2020

Sustainable Development Report 2020

Rapporten är den första världsomspännande studien som bedömer var varje land står när det gäller att uppnå målen för hållbar utveckling. Såväl regeringar som civilsamhället kan använda rapporten för att identifiera prioriteringar för åtgärder, förstå viktiga utmaningar för genomförandet och säkerställa ansvarsskyldighet för att uppnå SDG (Sustainable Development Goals) till 2030.

Report: Sustainable Development Report 2020 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2020

Australien i nytt ljus

I den här rapporten belyses tre nyckeltrender som formar Australiens framtid samt fem avgörande steg som svenska leverantörer bör ta för att flytta fram positionerna och säkra tillväxten. Hållbarhet är en kritisk utmaning för Australien som har världens högsta koldioxidutsläpp per capita. Detta område är bara ett exempel där efterfrågan på framtidssäkra lösningar är hög och utgör goda affärsmöjligheter för svenska företag i Australiens nya era.

Report: Australia in a new light (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2020