Vatten och avlopp

Sverige har en av de mest långtgående standarderna i världen för renat avloppsvatten. Reningsverk introducerades redan på 1930-talet.

Idag saknar 2,6 miljarder människor i världen tillgång till avloppssystem, 800 miljoner saknar rent dricksvatten, 2 miljarder människor är undernärda och 60 procent av jordens ekosystemtjänster har börjat försämras. Alla dessa utmaningar har en direkt koppling till rent vatten och vattensäkerhet.

Sveriges tidiga investeringar i vatten- och avloppsreningsteknik har lett till ett brett utbud av lösningar för alla typer av reningsbehov som exporteras till många länder runt om i världen.

Här finns företag med spetskompetens inom områden som exempelvis förbättrad kvalitet på grundvatten, behandling av spillvatten, avloppsvatten och bräckt vatten. Andra innovativa företag arbetar med att tillhandahålla teknik för att rena vatten med hjälp av exempelvis solenergi, kemikaliefri behandling och olika lösningar för återvinning av vatten.

Inom området vatten och avlopp ingår:

 • avlopps- och vattenrening
 • marin teknik
 • 28 tisdag november

  Sustaintech Matchday 2023

  At this matchmaking event, startups and scaleups with climate technologies and solutions with energy and sustainability relevance will have the opportunity to …

 • 17 tisdag oktober

  Re-think Circular Economy Forum 2023

  Re-think Circular Economy Forum is designed to present a vision on macro-trends, possible evolutionary paths, and main projects concerning the circular economy…

 • 17 tisdag oktober

  Dalarna Innovation Days 2023

  Dalarnas innovationskraft har alltid varit stark och nu vill vi stärka den ytterligare. Det gör vi genom att lansera Dalarna Innovation Days, en årligen återko…