Vatten och avlopp

Sverige har en av de mest långtgående standarderna i världen för renat avloppsvatten. Reningsverk introducerades redan på 1930-talet.

Idag saknar 2,6 miljarder människor i världen tillgång till avloppssystem, 800 miljoner saknar rent dricksvatten, 2 miljarder människor är undernärda och 60 procent av jordens ekosystemtjänster har börjat försämras. Alla dessa utmaningar har en direkt koppling till rent vatten och vattensäkerhet.

Sveriges tidiga investeringar i vatten- och avloppsreningsteknik har lett till ett brett utbud av lösningar för alla typer av reningsbehov som exporteras till många länder runt om i världen.

Här finns företag med spetskompetens inom områden som exempelvis förbättrad kvalitet på grundvatten, behandling av spillvatten, avloppsvatten och bräckt vatten. Andra innovativa företag arbetar med att tillhandahålla teknik för att rena vatten med hjälp av exempelvis solenergi, kemikaliefri behandling och olika lösningar för återvinning av vatten.

Inom området vatten och avlopp ingår:

 • avlopps- och vattenrening
 • marinteknik
 • 05 tisdag november

  Chantilly: Cleantech Forum Europe

  Celebrate the 20th Anniversary of Cleantech Forum Europe at an Exclusive Retreat near Paris, November 5-7, 2024. The program will provide perspectives on how w…

 • 28 onsdag augusti

  Umeå/online: Informationsmöte inför Världsutställningen i Osaka 2025

  Mellan 13 april och 13 oktober 2025 äger World Expo rum i Osaka, Japan. North Sweden Cleantech och Region Västerbotten bjuder in till ett informationsmöte där …

 • 01 tisdag oktober

  Stockholm: Industri 4.0

  Den fjärde industriella revolutionen rullar ut över världen och för att svensk industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig blir teknologiska landvinningar, in…