Vatten och avlopp

Sverige har en av de mest långtgående standarderna i världen för renat avloppsvatten. Reningsverk introducerades redan på 1930-talet.

Idag saknar 2,6 miljarder människor i världen tillgång till avloppssystem, 800 miljoner saknar rent dricksvatten, 2 miljarder människor är undernärda och 60 procent av jordens ekosystemtjänster har börjat försämras. Alla dessa utmaningar har en direkt koppling till rent vatten och vattensäkerhet.

Sveriges tidiga investeringar i vatten- och avloppsreningsteknik har lett till ett brett utbud av lösningar för alla typer av reningsbehov som exporteras till många länder runt om i världen.

Här finns företag med spetskompetens inom områden som exempelvis förbättrad kvalitet på grundvatten, behandling av spillvatten, avloppsvatten och bräckt vatten. Andra innovativa företag arbetar med att tillhandahålla teknik för att rena vatten med hjälp av exempelvis solenergi, kemikaliefri behandling och olika lösningar för återvinning av vatten.

Inom området vatten och avlopp ingår:

 • avlopps- och vattenrening
 • marinteknik
 • 22 onsdag maj

  Online: Redeye Theme – Cleantech

  Cleantech companies operate in a wide range of sectors such as renewable energy, energy efficiency, water and wastewater treatment, waste management, sustainab…

 • 15 onsdag maj

  Farnborough: Sustainable Skies World Summit 2024

  Gathering government representatives, regulators, airlines, OEMs, investors, members of academia and media from across the world to discuss and address the imm…

 • 16 torsdag maj

  London: Tech.eu Summit 2024

  Connect, collaborate, and innovate with the brightest minds in tech to shape the future of the industry while expanding your network.