Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Logotyp, Sida

Sida erbjuder olika typer av finansieringslösningar och stödjer insatser för att minska fattigdomen som Sverige har särskilt kunnande och erfarenhet inom.