Business Region Göteborg

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

Logotyp Business Region Göteborg

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen och ägs av Göteborgs Stad via koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Vi ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionen. Vi finns för dig som vill starta, utveckla eller etablera företag i Göteborgsregionen. Vi är experter på Göteborgs näringsliv, vi har utbildningar, kontakter, nätverk och företagsrådgivare som kan hjälpa dig i alla delar av ditt företagande.