Business Region Göteborg

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

Logotyp Business Region Göteborg

Hela vår verksamhet bygger på övertygelsen om att ensam inte är starkast. Kommunerna i Göteborgs­regionen har samarbetat sedan 1990-talet och sedan 2000 har detta samarbete skett inom Business Region Göteborgs verksamhet. Vi samarbetar i näringslivsutvecklande frågor, kring mark och lokaler, etableringsfrågor med mera.

Tre kärnområden

För att kunna arbeta effektivt, och skapa det företagsklimat vi eftersträvar, har vi fokuserat våra resurser till tre huvudsakliga affärsområden:

  • Företagsutveckling
  • Etablering och investering
  • Kluster och innovation