Vinnova

Vinnova är en myndighet med uppgiften är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och forskning i Sverige.

Logotyp, Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det görs främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering. Alla insatser följs upp och utvärderas kontinuerligt och vi genomför regelbundet analyser av insatsernas effekter.

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Bidrag inom fasen Starta

Bidrag inom fasen Växa

Rådgivning inom fasen Växa

Bidrag inom fasen Exportera