Tillväxtverket

Tillväxtverket främjar hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet, samt genomför delar av den europeiska sammanhållningspolitiken. Tillväxtverket ansvarar för webbplatsen swedishcleantech.se.

Logotyp, Tillväxtverket

Starkt näringsliv

Tillväxtverket driver på och underlättar omställning och förnyelse i olika näringar och branscher. Vi genomför insatser som främjar entreprenörskap, hållbar tillväxt och utveckling i företag. Insatser som stärker konkurrenskraften och förenklar för företagen.

Regional utveckling

Tillväxtverket främjar hållbar utveckling i alla delar av landet och verkar för att ta tillvara potentialen i olika platsers förutsättningar. När samhället samverkar för att utveckla en plats, kan företag växa och platsen blir attraktiv att leva, bo och verka på.

EU-fonder

Vi ansvar för samordning, förvaltning och utveckling av genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning i Sverige inom ramen för den europeiska sammanhållningspolitiken.

Bidrag inom fasen Växa

Bidrag inom fasen Exportera

Rådgivning inom fasen Exportera