Dalarna Science Park

Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner.

Logotyp, Dalarna Science Park

Vi vill bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna, till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Vi erbjuder anpassade processer till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

När affärsutveckling och kunskap möts, skapas innovativt företagande och hållbar tillväxt. Vi utvecklar inspirerande miljöer och motiverande möten där vi länkar samman näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Dalarna Science Park har sitt ursprung i Stiftelsen Teknikdalen som har arbetat med innovation och entreprenörskap sedan 1987. Vi har bred erfarenhet och kompetens samt tillgång till ett gediget nätverk av kvalificerade resurspersoner.