Energieffektivisering

Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Att energieffektivisera sitt företag är ofta lönsamt. Många företag kan sänka sina energirelaterade kostnader med mer än 20 procent genom att kartlägga sin energianvändning och genomföra effektiviseringsåtgärder.

Företag som arbetar med att effektivisera sin energianvändning stärker både sin lönsamhet och sin framtida konkurrenskraft. Att sänka energikostnaderna kan även ge andra positiva effekter, som ökad produktivitet, förbättrad arbetsmiljö, minskad klimatpåverkan och ett starkare varumärke.

 • 02 torsdag november

  International Vienna Energy and Climate Forum

  The International Vienna Energy and Climate Forum showcases innovative solutions and best practices to accelerate an inclusive energy transition and contribute…

 • 24 tisdag oktober

  Asia Clean Energy Summit 2023

  Asia Clean Energy Summit (ACES) is Asia’s leading event focusing on clean energy technology, policy and finance supported by leading government agencies, resea…

 • 28 tisdag november

  Sustaintech Matchday 2023

  At this matchmaking event, startups and scaleups with climate technologies and solutions with energy and sustainability relevance will have the opportunity to …