Energieffektivisering

Energieffektivisering innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Att energieffektivisera sitt företag är ofta lönsamt. Många företag kan sänka sina energirelaterade kostnader med mer än 20 procent genom att kartlägga sin energianvändning och genomföra effektiviseringsåtgärder.

Företag som arbetar med att effektivisera sin energianvändning stärker både sin lönsamhet och sin framtida konkurrenskraft. Att sänka energikostnaderna kan även ge andra positiva effekter, som ökad produktivitet, förbättrad arbetsmiljö, minskad klimatpåverkan och ett starkare varumärke.

 • 17 måndag april

  Hannovermässan

  Hannovermässan är världens viktigaste forum för all teknik som är relevant för förändringar inom industrin. Med "Industrial Transformation" som huvudtema för H…

 • 21 tisdag mars

  Uppstart: Energinätverk för halländska företag

  Länsstyrelsen i Hallands län startar nu ett Energinätverk för halländska företag. Tillsammans i länet, kan vi rusta företagen genom erfarenhetsutbyte, tips och…

 • 14 onsdag juni

  Ecosummit Berlin 2023

  We kindly invite you to our 100% in-person Ecosummit Berlin 14–15 June 2022 at Spindler & Klatt, the best smart green startup conference.