Connect Sverige

Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

Connect är ett privat initiativ utan vinstintresse som hjälper företag att växa och utvecklas. Det gör vi genom att matcha dem med kompetens, kontakter och kapital från näringslivet.

Tack vare vårt stora nätverk har vi unika möjligheter att hjälpa entreprenörer med tillväxtkapital. Connectmodellen bygger på ideella insatser från näringsliv, universitet och andra organisationer som bidrar med kunskap, erfarenheter och värdefulla kontakter. Vårt nätverk består av 20 000 individer som engagerar sig ideellt på ett eller annat sätt.

Rådgivning inom fasen Starta

Rådgivning inom fasen Växa