Lansera i USA

Energimyndigheten erbjuder möjligheter för svenska små och medelstora företag inom förnybar energi, elektromobilitet och hållbara byggnader att ta sig in på USA:s marknad.

USA är en viktig och växande exportmarknad för svenska aktörer. Med en ny USA-administration som satt ambitiösa mål för att nå netto-noll utsläpp år 2050, öppnas möjligheter för svenska företag att skapa delad affärs- och klimatnytta.

Energimyndigheten jobbar med flera program och plattformar för att främja svenska lösningar och för att Sverige ska bli en nyckelpartner på marknaden. Fokus ligger på samarbetet med enskilda delstater och på en gemensam satsning med partners.

Mer information om lansering i USA på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Sweden-US Green Transition Initiative (GTI)

Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) är ett gemensamt initiativ från Energimyndigheten, Vinnova, Business Sweden och Sveriges ambassad i Washington för att öka samverkan och främja svenska klimat- och energiinnovationer på den nordamerikanska marknaden.

Mer om Sweden-US Green Transition Initiative på  gti-sweden.se Länk till annan webbplats.