Om miljöteknik

Svenska företag är framgångsrika inom många olika teknikområden, därför är det viktigt att ha en bred definition av miljöteknik.

De flesta tänker självklart på förnybar energi såsom sol- och vindkraft när vi pratar om miljöteknik. En del kanske också tänker på vattenreningsverk och återvinning. Miljöteknik är dock mycket bredare än så och andra ord för samma sak är cleantech, greentech eller sustaintech.

Den vanligaste definitionen av miljöteknik är den som gjorts i EU-sammanhang inom Environmental Technology Action Plan (ETAP). Enligt denna definition omfattar miljöteknik all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ. Hit räknas teknik och processer som begränsar föroreningar, är mindre förorenande och använder mindre resursintensiva varor och tjänster, och metoder för effektivare resursförvaltning. ETAP:s definition innebär att miljöteknik genomsyrar alla ekonomiska verksamheter och sektorer.

Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller utveckling, implementering och export av miljöteknik.

Områden inom miljöteknik

Vi har samlat information inom olika miljöteknikområden för att det ska bli enklare för dig som företagare att hitta det som gäller för dig. Här nedan finns länk till varje område och vad som ingår inom respektive område. På de länkade sidorna kan du också hitta svenska företag inom miljöteknik och du hittar även event, möjligheter till finansiering och nyheter.

Avancerade material

 • biobaserade material
 • grön kemi
 • mineralbaserade material

Avfall och återvinning

 • avfallshantering
 • återvinning och återbruk

Byggnader och infrastruktur

 • belysning
 • byggnader
 • infrastruktur
 • ventilation
 • värme och kyla

Elnät och energilagring

 • Energilagring
 • Smarta elnät

Energieffektivisering

 • Energieffektivisering

Fjärrvärme och fjärrkyla

 • Fjärrvärme och fjärrkyla

Förnybar energi

 • solenergi
 • vindkraft
 • vatten och vågkraft
 • bioenergi
 • biogas
 • vätgas

Resurser och miljö

 • jordbruk och skogsbruk
 • koldioxidlagring
 • klimatanpassning
 • livsmedel
 • luftkvalitet
 • markkvalitet

Transporter

 • fordon och bränslen
 • transporter
 • transportledning

Vatten och avlopp

 • avlopps- och vattenrening
 • marin teknik