Nefco – Finansiering för gröna nordiska företag

Nefco erbjuder finansiering till små och medelstora företag med lösningar som har positiv inverkan på miljö och klimat.