Sustainable Heating & Cooling by Sweden (SHC) 

Sustainable Heating & Cooling by Sweden är ett gemensamt nätverk av ledande leverantörer av teknik och tjänster och branschorganisationer.