Om oss

Swedish Cleantech är den officiella webbplatsen för svenska miljöteknikföretag. Vi samverkar med myndigheter, aktörer inom miljöteknik och med olika bransch- och intresseorganisationer.

Swedish Cleantech.se är Sveriges största webbplats för miljöteknikföretag. På webbplatsen finns information från ett 30-tal myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och regionala aktörer. Här får företag hjälp att utveckla sina affärer på hemmamarknaden och att förbereda sig för export genom samlad tillgång till kunskap, finansiering och nätverk.

Här kan du få en överblick över hur du hittar finansiering och rådgivning för ditt företag. På webbplatsen kan du också hitta samarbetspartners och få kontakt med aktörer som jobbar inom miljöteknikområdet. Vi har också ett av de mest omfångsrika kalendarierna när det gäller mässor, seminarier och andra event som kan hjälpa dig att utveckla företagets affärer både i Sverige och internationellt. Du kan även prenumerera på våra nyheter inom de kategorier du är intresserad av.

Webbplatsen drivs av Tillväxtverket, en nationell myndighet vars uppdrag är att främja entreprenörskap och regional tillväxt.