Tillgänglighetsredogörelse swedishcleantech.se

Webbplatsen drivs av Tillväxtverket. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur swedishcleantech.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har bara några få kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen. Se nedan avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt, för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem för dig utan synförmåga eller med nedsatt syn

  • Bilder i några PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Läsordningen kan vara felaktig i några PDF-dokument.
  • Videofilmer saknar syntolkning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från swedishcleantech.se som inte är tillgängligt för dig, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss.

Skicka e-post till: swedishcleantech@tillvaxtverket.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till: swedishcleantech@tillvaxtverket.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Funka Nu AB gjorde en oberoende granskning av www.swedishcleantech.se i januari 2019 och vi har också gjort, och gör löpande, granskningar i Siteimprove.

Senaste bedömningen gjordes den 25 januari 2021.

Webbplatsen publicerades den 4 maj 2016.

Redogörelsen uppdaterades den 13 augusti 2021.