Hitta cleantechföretag

Företagslistan med nära 1 000 svenska miljöteknikföretag finns på vår engelska webbplats swedishcleantech.com. Där kan du söka efter företag och även filtrera din sökning utifrån miljöteknikområde och storlek på företag.

Företagslistan är populär och besökare från hela världen är inne och tittar på vad svenska företag erbjuder inom exempelvis avfall och återvinning, förnybar energi och vattenrening. Företagslistan finns enbart på engelska.

Vill du hitta företag?

Hitta svenska cleantechföretag på vår engelska webbplats swedishcleantech.com.

IVL driver swedishcleantech.com

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet, som på uppdrag från Tillväxtverket driver och utvecklar den internationella webbplatsen swedishcleantech.com.

Vill du synas i företagslistan på swedishcleantech.com?

IVL har en databas som heter Envirobase. Företagslistan med svenska miljöteknikföretag har skapats genom en sammanslagning av Tillväxtverkets databas över svenska miljöteknikföretag och IVL:s Envirobase. Databasen förvaltas av IVL och innehållet skapas av regionala miljötekniknoder och initiativ.

Information om Envirobase och intresseanmälan för att synas på Envirobase Länk till annan webbplats.