Jordbruksverket

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd.

Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd.

Vi arbetar i huvudsak för tre saker:

  • att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, hållbar, lönsam och ökande matproduktion
  • att Sverige ska nå sina miljömål och att produktionen ska bli mer resurseffektiv
  • att Sverige ska ha ett gott skydd av djur, växter och hälsa.