Business Sweden

Business Sweden erbjuder rådgivning i alla skeden av ett företags internationali­sering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Logotyp, Business Sweden

Business Sweden erbjuder allt som krävs för att etablera ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på nya marknader.

Business Swedens Småföretagsprogram underlättar för svenska företag att växa internationellt. 20 regionala exportrådgivare runt om i Sverige hjälper till att analysera ditt företags förutsättningar för en lyckad utlandsetablering.

Vad kan Business Sweden göra för dig?

Business Sweden erbjuder dig som småföretagare hela processen från exportinformation till konkret sälj- och marknadsstöd på plats. För att kunna erbjuda ett komplett paket engageras såväl regionala exportrådgivare som utlandskontoren.

Rådgivning inom fasen Exportera