Sweden Africa Chamber

Sweden Africa Chamber är en ideell medlemsorganisation som bildades 2014 av svenska företag för att komplettera det statliga utbudet i Sverigefrämjandet mot Afrika.

Sweden Africa Chambers verksamhet innefattar rådgivning från erfarna experter, hjälp att hitta nya partners och kunder, skräddarsydda affärsmöten, events samt internationaliseringsresor.

Samtliga experter har lång erfarenhet inom företagsutveckling och hållbarhetsarbete i Afrika, och genom 30 års arbete i 40 afrikanska länder byggt upp ett unikt nätverk i dessa länder som inkluderar beslutsfattare i statlig och privat verksamhet.

Många av Sweden Africa Chambers samarbetspartner har efterfrågat svensk cleantech och sedan 2017 har man lagt fokus på detta område. Där ingår Sweden Africa Chambers internationaliseringsresor med hållbarhetstema, som går ut på att påvisa hur svenska varor och tjänster inom cleantech kan hjälpa afrikanska länder att implementera Agenda 2030, samt att hjälpa svenska företag att hitta nya partner och kunder.

Medlemsföretagen har tillgång till nätverket genom de samarbetsavtal Sweden Africa Chamber har upprättat med nyckelaktörerna i de olika afrikanska länderna. Bland medlemmarna finns både mindre fåmansbolag såväl som stora multinationella företag.

Mer information om Sweden African Chamber Länk till annan webbplats.