ASSET – Föreningen Svensk Miljöteknik

ASSET är paraplyorganisationen för den svenska miljötekniksektorn som verkar för ökad export av svensk miljöteknik genom affärsdriven samverkan.

Logotyp, Asset

ASSET verkar för att fler svenska miljötekniklösningar ska spridas världen över genom ett strukturerat och affärsdrivet samarbete. Hör av er till oss om ert företag är redo för nya marknader.

Våra medlemmar företräder cirka 1 500 miljöteknikföretag. Många av dem finns på swedishcleantech.com som drivs av IVL, samt på smartcitysweden.com – Sveriges export- och investeringsplattform för hållbarhetslösningar i den smarta staden.