NEFCO – Fast-track loan financing

Du kan söka lån utan säkerheter med snabb beslutsprocess från Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO.

Nefcos Fast-track lån är riktat till små och medelstora företag (SMF) med kommersiellt beprövade gröna lösningar och som vill växa internationellt. Lånen ges utan krav på säkerheter, och kan användas för att finansiera både investeringar och rörelsekapital i samband med företagets internationalisering. Denna typ av lån beviljas genom en snabb ansökningsprocess.

Fast-track loan financing från NEFCO (in English) Länk till annan webbplats.