RISE

RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

Logotyp, Rise

RISE ägs av svenska staten och arbetar med, och på uppdrag av, näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar RISE tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.