SEK, Svensk Exportkredit

SEK har i uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

Logotyp, SEK

SEK vänder sig till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster. Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Vi har utlåning i 75 länder och en lång erfarenhet av internationella exportaffärer.

Vad kan SEK göra för dig?

Vi erbjuder lån kopplade till exportaffären, till exempel rörelsefinansiering eller exportkrediter till dina kunder. Vi erbjuder också förvärv av kundfordringar samt kontraktsgarantier i samarbete med din bank. Genom Enkla exportlånet kan företag som har en omsättning över 200 miljoner låna upp till 65 miljoner kronor utan säkerhet – till en förmånlig ränta.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kreditgarantier inom fasen Exportera

Lån inom fasen Exportera