SEK:s projektfinansiering 

Svensk Exportkredit, SEK, stödjer projekt med finansiering. Kravet är att ett svenskt exportbolag är involverat som underleverantör, leverantör eller sponsor.