Nopef, Nordiska projektexportfonden

Nordiska projektexportfonden, Nopef främjar internationalisering av nordiska små och medelstora företag med inriktning på finansiering av projektstudier relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt.

Logotyp, Nopef

Nopef administreras av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO och finansierar förstudier i samband med internatio­nalisering där positiva miljöeffekter skapas genom effektivi­sering, resursbesparingar och en ökad miljömedveten­het i användarledet. Stödet ges till förstudier i länder utanför EU/Efta.

Bidrag inom fasen Exportera