Nopef: Finansiering för internationalisering

Nordiska projektexportfonden (Nopef) erbjuder nordiska företag finansiellt stöd för bedömning och beredning av internationella investeringar och etablerande av företagsverksamhet på utländska marknader utanför EU/EFTA-området.