Nopef: Finansiering för internationalisering

Nordiska projektexportfonden (Nopef) erbjuder nordiska företag finansiellt stöd för bedömning och beredning av internationella investeringar och etablerande av företagsverksamhet på utländska marknader utanför EU/EFTA-området.

Ansökningsfrister

Nopef har en pågående ansökningsprocess och tar emot finansieringsansökningar kontinuerligt. Följande tidsfrister måste dock uppfyllas för att garantera att en ansökan behandlas med säkerhet under en specifik finansieringsrunda.

Hösten 2024

6 september
11 oktober
15 november

Läs mer och ansök på nopef.com Länk till annan webbplats.