E-handelsguiden

E-handelsguiden från Business Sweden innehåller information om relevanta lokala lagar, regelverk, köpbeteende och trender runt 20 olika e-handelsmarknader både inom och utanför EU.

I dag finns det stora möjligheter för företag i alla storlekar att, genom gränsöver­skridande e-handel, bli framgångsrika globala företag. E-handeln har ökat kraftigt under de senaste åren och det handlas alltmer över gränserna. En trend som spås öka från år till år. Men i och med den ökade globaliseringen av e-handeln, ökar också konkurrensen.

Inför en utlandssatsning av sin webbshop finns det mycket man bör tänka igenom och framförallt en hel del man bör förbereda och ta reda på om man vill bli långsiktigt framgångsrik med sin e-handel.

En av nyckelkomponenterna för att lyckas är att skaffa sig kunskap om varje specifik marknad som man har för avsikt att sälja mot och anpassa sin webbshop lokalt.

För att kunna använda guiden måste du registrera dig för att kunna logga in. Det är gratis att registrera sig.

E-handelsguiden från Business Sweden Länk till annan webbplats.