Swedishcleantech.com

IVL Svenska Miljöinstitutet driver swedishcleantech.com på uppdrag av Tillväxtverket och här finns en företagslista med över 1000 svenska miljöteknikföretag.

Syftet med Swedish Cleantech är att främja utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik.

IVL driver swedishcleantech.com

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag från Tillväxtverket driver och utvecklar den internationella webbplatsen swedishcleantech.com.

Vill du hitta företag?

Företagslistan är populär och besökare från hela världen är inne och tittar på vad svenska företag erbjuder inom exempelvis avfall och återvinning, förnybar energi och vattenrening. Företagslistan finns enbart på engelska.