Sio Grafen

SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet.

Logotyp, SIO Grafen

SIO Grafens uppgift är att verka för att grafen och andra 2D-material uppnår teknisk mognad. Målet är att industriellt etablera en ny materialklass som svensk industri kan använda i innovativa produkter och processer. Programmet arbetar utifrån den strategiska innovationsagendan för grafen och andra 2D-material.

SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Arbetet inom SIO Grafen drivs av programkontoret på Chalmers Industriteknik.

Till 2030 är vårt mål att grafen ska vara:

  • Ett svenskt styrkeområde.
  • Ett material med stark tvärsektoriell samverkan.
  • Vars tillverkning är stark i Sverige.
  • Och som stöttar omställningen till ett hållbart samhälle.

För att nå programmets mål driver vi följande aktiviteter:

  • Öppna utlysningar för finansiering av samverkansprojekt mellan företag och forskningspartners.
  • Kommunikation via nyhetsbrev, webbplats, pressreleaser och sociala medier.
  • Omvärldsbevakning av affärsnyheter, patentlandskap och forskningsnyheter inom programmets styrkeområden.
  • Workshoppar och webbinarer inom olika områden.
  • Utveckling av ekosystemet för grafen för att engagera fler företag och komplettera leverantörskedjorna.
  • Reducering av hinder för grafeninnovation genom strategiska projekt.