Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är en bransch­organisation för företag som under­håller, installerar och utför entreprenader.

Logotyp, Svenska kyl- & värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. SKVP bevakar våra medlemmars intressen och driver frågor som är viktiga för vår bransch.

Vårt uppdrag

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ska initiera och genomföra aktiviteter som skapar lönsamhet i medlemsföretagen samt bidrar till att utveckla företagens marknad inom kyla, värme, energi och miljö.