Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är en bransch­organisation för företag som under­håller, installerar och utför entreprenader.

Logotyp, Svenska kyl- & värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är branschorganisationen för alla aktörer inom kyl- och värmepumpbranschen och är branschföreningen för klimatet och framtiden.

Vårt uppdrag

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen, tar fram normer, informerar beslutsfattare och påverkar politiska beslut, säkerställer forskning och utveckling samt driver en samhällsdebatt för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.