Svensk Solenergi

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 400 medlemsföretag som representerar företag och forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 400 medlemsföretag. Tillsammans representerar vi den svenska solenergibranschen. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar vi för att utveckla solenergin i Sverige.

Solenergianläggningar har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men vi ligger fortfarande långt efter övriga Europa. Det finns fantastiska möjligheter att utvinna mer solenergi i Sverige än vi gör idag och det jobbar vi för.

Vi verkar för en ökad samsyn och kvalité i branschen bland annat genom utformande av tekniska riktlinjer, drivande av fora och medverkan i författande av tekniska handböcker för solcellsinstallation. För att trygga en säker arbetsmiljö och en hög kvalitet på solcellsinstallationer införde Svensk Solenergi år 2021 en certifiering av solcellsmontörer. Som ett nästa steg infördes registreringen av besiktningspersoner.