LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

Har ditt företag, kommun, länsstyrelse eller organisation en idé till ett större miljö-, klimat- eller naturprojekt och söker finansiering? LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera 60–95 procent av den totala projektkostnaden.

Vad kan du söka för?

Miljö-, klimat-, energi- eller naturprojekt.

Vem kan söka?

Företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 31 augusti, 2024.

Läs mer och ansök på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.