Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

På Tillväxtverkets webbplats finns det generella svar om regionalt investeringsstöd och hur du gör för att ansöka.

Läs mer på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.