EU-program inom Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning

Förbered er för att söka finansiering genom att hålla koll på vilka utlysningar som öppnar under kommande år.

Alla EU-program inom Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning öppnar vanligtvis utlysningar två gånger per år.

Läs mer om EU-programmen på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.

EU SME Support

EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering.

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten arbetar EU SME Support för att fler svenska SME ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund.

EU SME Support på eusme.se Länk till annan webbplats.